ลองมาสัมผัสวิถีชีวิตริมสายน้ำกับกิจกรรมการตกปลาตามแบบวิถีชาวบ้าน คุณจะได้เรียนรู้ประสบการณ์การเป็นอยู่ของชาวประมงน้ำจืด วิธีทอดแห ลงอวน รวมถึงปลาชนิดต่างๆที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำโขง