ห้องประชุมและจัดเลี้ยงของทอแสง โขงเจียม รีสอร์ท เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการจัดงานประชุม สัมมนา และงานจัดเลี้ยงต่าง ๆ ตลอดจนถึงการสังสรรค์ต่างๆ สามารถบรรจุผู้เข้าประชุมได้ถึง 100-150 คน หรือแล้วแต่ลักษณะของการจัดโต๊ะประชุม